Zofia Gołubiew

  • Zmarła Zofia Gołubiew
    Publikacja: Aktualności

    Chociaż przygotowaliśmy tak wiele wydarzeń odnoszących się do autora „Na nieludzkiej ziemi”w poświęconym mu roku [2010], nie uznaliśmy naszych działań za zakończone i planowaliśmy kolejne. Marzyliśmy mianowicie o urządzeniu wystawy Czapskiego w jeszcze jednym „jego” mieście, czyli w Paryżu. – mówiła Zofia Gołubiew.

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją