Zmarła Zofia Gołubiew

9 marca 2022 roku dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarła  Zofia Gołubiew – wieloletnia dyrektorka Muzeum Narodowego w Krakowie .

Zofia Gołubiew tak pisała:

„Chociaż przygotowaliśmy tak wiele wydarzeń odnoszących się do autora Na nieludzkiej ziemi w poświęconym mu roku [ 2010 – przypis redakcji], nie uznaliśmy naszych działań za zakończone i planowaliśmy kolejne. Marzyliśmy mianowicie o urządzeniu wystawy Czapskiego w jeszcze jednym „jego” mieście, czyli w Paryżu. Rozpoczęliśmy starania, odbyliśmy wizyty w Muzeum Miasta Paryża i w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, przedstawiając naszą propozycję – szeroko omawiając wybitną postać Józefa Czapskiego i prezentując reprodukcje jego obrazów. Niestety, oba muzea z różnych powodów odmówiły. Może nie był to dobry czas na pokaz tej twórczości w stolicy Francji, chociaż wcześniej, za życia artysty, odbyło się tam w okresie powojennym kilkanaście jego wystaw. (Notabene dopiero w 2016 roku w Bibliotece Polskiej w Paryżu otwarto wystawę z okazji 120. rocznicy urodzin artysty)” .

Więcej: Józef Czapski w Krakowie. Opowieść o kolekcji, która przewędrowała całą Europę

Zdjęcie: Fot. Karol Kowalik, MNK

 

Za MKIDN informacja o pierwszych planach związanych z upamiętnieniem Józefa Czapskiego we Francji.

05-11-2009

Pod przewodnictwem premiera RP Donalda Tuska oraz prezydenta Republiki Francuskiej Nicolasa Sarkozy’ego, 5 listopada 2009 r. w Paryżu, odbyły się konsultacje międzyrządowe, w których uczestniczyli również ministrowie kultury obu państw

Tematem rozmów Ministra Bogdana Zdrojewskiego z Ministrem Kultury i Komunikacji Republiki Francuskiej Frédéric’ iem Mitterandem były m. in. znaczenie obchodów Roku Chopinowskiego 2010, (których partnerem jest strona francuska), przygotowania do Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku, przyszłe polsko-francuskie projekty artystyczne oraz prace nad nową umową o koprodukcji filmowej. Efektem spotkania jest deklaracja dotycząca współpracy kulturalnej pomiędzy dwoma krajami.

W czasie szczytu podpisane zostało także porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutami Audiowizualnymi- francuskim (INA) i polskim (NInA)- w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń, umiejętności oraz kształcenia i wymiany pracowników między instytucjami.

Deklaracja dotycząca współpracy kulturalnej

Francja i Polska, szczycące się wielowiekowym dorobkiem artystycznym i przywiązane do żywej i powszechnie dostępnej kultury, są zdecydowane rozwijać, już teraz bardzo liczne wspólne projekty kulturalne i bogatą wymianę artystyczną.

Rok 2010 upłynie pod znakiem dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, którą Francja i Polska postanowiły wspólnie uczcić. „Rok Chopinowski 2010” obfitować będzie w liczne imprezy w obu krajach.

Najbliższe miesiące będą również okazją do zaprezentowania wydarzeń kulturalnych świadczących o żywej wymianie między obydwoma krajami i jej różnorodności; będą to: retrospektywa filmów Andrzeja Wajdy we francuskiej kinotece, wystawa „Polacy we Francji: miejsca i ludzie” w Paryżu – w Cité nationale de l’Histoire de l’immigration [Narodowe Muzeum Historii Imigracji] – i w Warszawie, inscenizacja sztuki „Tramwaj zwany pożądaniem” przez Krzysztofa Warlikowskiego w Paryżu w Teatrze Odéon i w Warszawie. Zostanie również upamiętniona znamienita postać artysty Józefa Czapskiego (1896-1993). Każde inne działania artystyczne będą również wspierane przez obie Strony w duchu dobrej współpracy.

Ponadto, współpraca francusko-polska będzie aktywnie kontynuowana w dziedzinie dziedzictwa kulturalnego i muzealnictwa, na przykład poprzez działania na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich, którego budowę rozpoczęto w Warszawie.

Podpisanie 5 listopada umowy ramowej pomiędzy francuskim Narodowym Instytutem Audiowizualnym (INA) a polskim Narodowym Instytutem Audiowizualnym (NInA) przyczyni się do rozwoju dwustronnej współpracy w dziedzinie audiowizualnej.

Chcąc sprzyjać wspólnym projektom filmowym, Francja i Polska postanowiły również przeprowadzić rewizję polsko-francuskiej umowy z 1970 roku o koprodukcji kinematograficznej.

Ponadto obie Strony zobowiązują się wzmocnić współpracę w ramach Unii Europejskiej czy organizacji multilateralnych jak UNESCO.

Francja i Polska uznają digitalizację dziedzictwa kulturowego za pierwszoplanowe wyzwanie, które wymaga wspólnego, europejskiego podejścia. Wysiłki podjęte w Europie na rzecz digitalizacji książek, archiwów, zbiorów muzealnych czy zasobów audiowizualnych winny być aktywnie realizowane przy pełnym poszanowaniu praw autorskich, praw ochrony konkurencji i różnorodności kulturalnej. Obie Strony potwierdzają swe zaangażowanie na rzecz realizacji projektu europejskiej biblioteki internetowej EUROPEANA.

Źródło: MKIDN, 2009

Tagged with:     ,

O autorze /


Urodziła się w Nowej Dębie. Studiowała w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe z zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej. Autorka od wielu lat zajmuje się twórczością Józefa Czapskiego: przegląda archiwa, odczytuje dzienniki i zbiera informacje o dziełach malarza (projekt: Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego), nagrywa rozmowy z tymi, którzy znali autora "Na nieludzkiej ziemi". Powołała w 2017 roku Festiwal Józefa Czapskiego (jest jego dyrektorem) . Odbyły się już dwie edycje festiwalu (2017 i 2020 rok). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Literatura 2020, 155591/20). Kuratorka wystawy "Józef Czapski en France. Œuvres des collections privées", 2020. - projekt zrealizowany w ramach programu "Kulturalne pomosty", 2020. Kuratorka wystawy "Józef Czapski dzieła z kolekcji prywatnych, Kordegarda, Galeria Narodowego Centrum Kultury, od 28.04.2022 - 6.06.2022. Kuratorka wystawy w nowej Galerii Józefa Czapskiego w Pałacu w Kurozwękach "Józef Czapski. Dzieła z kolekcji Markiza Michaela Popiela de Boisgelin", 2023. Copyright 2023 - Ela Skoczek / Materiały umieszczone na stronie są chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie tylko za zgodą autora.

Artykuły powiązane

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją