We Francji

  • Czapski i André Malraux
    Publikacja: We Francji

    Czapski w latach trzydziestych spotkał  dwa razy André Malraux  w salonie u Daniela Halévy.  Ten Francuz urodzony w 1901 r. , z wykształcenia archeolog i orientalista wracał wówczas z Chin przez Moskwę.  Wspomina to spotkanie w eseju „Głosy milczenia”.  Był przez całe swoje  życie (do 1976 r.)  przyjacielem Czapskiego.  Minister informacji Francji w latach 1945-1946 w […]

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją