Jerzy Stempowski

  • Jerzy Stempowski
    Publikacja: Spotkania z pisarzami

    Uczyć się od Jerzego Stempowskiego, jakże on umie odsuwać od siebie, nie widzieć tandenty, książek, obrazów, które mu nie pachną. Józef Czapski Początek znajomości z Jerzym Stempowskim miał miejsce w międzywojennej Warszawie, kiedy to Czapski szukał w różnych miejscach pieniędzy, które pozwoliłyby grupie kapistów wyjechać do Paryża. Dimitrij Władimirowicz Fiłosofow (1872-1940) skierował go wówczas do niego, który […]

  • O Giedroyciu w 1946 roku
    Publikacja: Książki o Czapskim

    Wokół Jerzego Giedroycia narosło wiele legend i mitów. Próbuje się odkryć, co działo się w życiu redaktora paryskiej Kultury w ważnych dla niego momentach życia. Wielu tzw. pisarzy skupia się na jego życiu erotycznym (z kim był, w kim się kochał, czy był homoseksualny, czy biseksualny, czy może tylko heteroseksualny:) tworząc powieści – opowieści, by […]

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją