Katarzyna Skansberg

 • obrazy józefa czapskiego na ścianie galerii KORDEGARDA
  Katarzyna Skansberg. Moje spotkanie z Józefem Czapskim
  Publikacja: Rozmowy, wspomnienia

  Moje spotkania z Józefem, nasze dyskusje i rozmowy o miłości, polityce, nasza latami trwająca przyjaźń była dla mnie źródłem radości. Ileż „dostałam” od Niego wierszy czytanych razem i którymi musiał się podzielić, ileż, „podarowanych” mi przez Niego pisarzy i poetów, którzy towarzyszą mi do dzisiaj! Spotkanie z Józefem było też spotkaniem z przeszłością, świat zaczynał układać się w jedną całość, warszawskie, puste ruiny z mojego dzieciństwa wypełniały się żywymi ludźmi – przestawały straszyć. A ja czułam się nieustająco obdarowana.

 • Całe dnie na drzewach -Józef Czapski i Madeleine Renaud
  Publikacja: Malarstwo

  Czapski malował obraz „Madeleine Renaud w sztuce Marguerite Duras Des Journées…” pomiędzy 1 IV a 5 IX 1967 r.Pracował nad nim w dwóch okresach: od 1.IV. do 6.IV. Jednak 7.IV. zapisał w dzienniku: „zmazałem”, „źle”.Do obrazu podszedł drugi raz w dniach 29 VII do 5 IX 1967 r. Dzieło zakupił Mateusz Grabowski. Czapski ponownie zobaczył swoją pracę 25 V 1974 r. w Londynie.

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją