Simone Weil

  • Simone Weil, zdjęcie czarnobiałe z 1921 r.
    Simone Weil
    Publikacja: Ulubione książki

    Simone Weil? Nie umiem znaleźć miary porównania z nią, dla mnie to wzór najwyższy w swoim okrutnym wyzwoleniu z małości życia J.Czapski   Simone Weil to postać, która zajmowała szczególne miejsce w życiu Józefa Czapskiego. Jej inicjały S.W. spotyka się często na stronach zapisanych kajetów. – Jeżeli sporządziłoby się statystykę pojawiania się poszczególnych nazwisk w […]

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją