Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego

Fundacja SUSEIA, organizator Festiwalu Józefa Czapskiego przystępuje do przygotowania „Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego”. Elżbieta Skoczek, prezes fundacji oraz dyrektor festiwalu zapowiedziała, że w przyszłości katalog będzie miał także wersję cyfrową, dzięki temu spis dzieł będzie można na bieżąco aktualizować i uzupełniać  dane związane z poszczególnymi pracami artysty.  Do tej pory nie zinwentaryzowano całego dorobku malarza, którego prace rozsiane są po całym świecie.

– Przy okazji Festiwalu Józefa Czapskiego zgłosiło się do mnie kilknastu kolekcjonerów, którzy przesłali informacje o posiadanych dziełach malarza (dane o obrazie, zdjęcia, historię zakupu albo też okoliczności otrzymania dzieła)  – powiedziała Elżbieta Skoczek.  Są to osoby także z Francji i nie są to Polacy, lecz Francuzi.  Obrazy Czapskiego są oczywiście w Polsce, we Francji, ale też w Japonii, Szwecji, Kanadzie, Rosji, Szwajcarii, Belgii, Stanach Zjednoczonych, na Białorusi. Dlatego też rozpoczynam prace nad przygotowaniem catalogue raisonné. Ważne, aby mieć dostęp do narzędzia umożliwiającego szybką i prostą identyfikację autentyczności dzieła i dlatego w dobie internetu wierzę, że to będzie pomocne dla potencjalnych kuratorów wystaw na całym świecie. Cyfrowy format katalogu będzie umożliwiał  umieszczenie w nim dużo większej ilości informacji o proweniencji pracy czy wystawach, w których brała udział, a także będzie można wzbogacić linkami do oryginalnych dokumentów dotyczących realizacji, do archiwum, gdzie można sprawdzić, zajrzeć do dokumentów.

Pierwsza faza  przedsięwzięcia będzie skoncentrowana  na poszukiwaniu dzieł, a także na inwentaryzowaniu danych w taki sposób, by w przyszłości można było je upublicznić w sieci. Zostaną opublikowane ogłoszenia w mediach (w języku polskim, angielski, francuskim i  rosyjskim) .

Druga faza projektu będzie wiązała się z budową platformy, na której będą udostępniane wizerunki dzieł wraz z opisem oraz pełną dostępną informacją, także przy wykorzystaniu danych zawartych w dziennikach Czapskiego. Informacje o poszczególnych dziełach znajdujemy także w listach , które pisał Czapski, a także w tych, które otrzymywał (np. nadawca dziękuje za rysunek, obraz).

Wszelkie informacje od kolekcjonerów, właścicieli dzieł Józefa Czapskiego należy wysyłać na adres: info@jozefczapski.pl  w temacie należy wpisać : Katalog

Data publikacji: 15. stycznia 2018 r.

O autorze /


Urodziła się w Nowej Dębie. Studiowała w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe z zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej. Autorka od wielu lat zajmuje się twórczością Józefa Czapskiego: przegląda archiwa, odczytuje dzienniki i zbiera informacje o dziełach malarza (projekt: Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego), nagrywa rozmowy z tymi, którzy znali autora "Na nieludzkiej ziemi". Powołała w 2017 roku Festiwal Józefa Czapskiego (jest jego dyrektorem) . Odbyły się już dwie edycje festiwalu (2017 i 2020 rok). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Literatura 2020, 155591/20). Przygotowuje książkę o Czapskim i jego siostrze Marii. Copyright 2022 - Ela Skoczek / Materiały umieszczone na stronie są chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie tylko za zgodą autora.

Artykuły powiązane

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją