Czapski raz jeszcze… Kolejne odkrycia

Ze wstępu dra hab. Mirosława A. Supruniuka: ” Zdawać by się więc mogło, że polska literatura wyczerpała wszystkie zagadnienia dotyczące Józefa Czapskiego, a ostatnio wydana biografia pió­ra Erica Karpelesa i polska edycja nieco starszego opracowania Murielle Werner­-Gagnebin, a także połączony z konferencjami festiwal poświęcony Czapskiemu powinny być jedynie podsumowaniem wieloletniej dyskusji o wybitnym malarzu, wszechstronnym krytyku sztuki i świadku burzliwej historii polsko­-rosyjskiej. Nic bardziej mylnego! Nasza wiedza o twór­czości, życiu i działalności społeczno­politycznej autora Oka wciąż nie jest kompletna, także pomimo starań Elżbiety Skoczek, która (…) sięga w zakamarki tajemnic jego biografii.

Na książkę składają się szkice historyków, którym odkrywanie i rozpo­znawanie epizodów z życia malarza dało asumpt do napisania ciekawych apendyksów do biografii; literaturoznawców czytających teksty druko­wane i rękopisy dzienników, korespondencji i notatników zdeponowa­ne w archiwach Instytutu Literackiego w Paryżu, Muzeum Narodowego w Krakowie i innych miejscach; wreszcie malarzy patrzących na dzieła Czapskiego okiem i sercem”.

Spis treści

Mirosław A. Supruniuk
Czapski raz jeszcze… i nie po raz ostatni / 9

Romuald Oramus
Prawda artysty. Na przykładzie twórczości Józefa Czapskiego i nie tylko… / 19

Janusz S. Nowak
Niewola i malarstwo. Twórczość Józefa Czapskiego „na nieludzkiej ziemi” – 1939–1942 / 43

Agnieszka Kosińska
„Przeżycie, oko, ręka”. O warsztacie twórczym Józefa Czapskiego / 73

Agata Janiak
Od poetyki do metafizyki. Kilka słów o „eseju czapskim” / 101

Paweł Panas
„…nie chciałbym tego zaprzepaścić”. O nieznanym epizodzie z dziejów
przyjaźni Zygmunta Haupta z Marią i Józefem Czapskimi / 131

Leszek Czarnecki
Czapski i Giedroyc. Droga do Francji / 147

Mirosław A. Supruniuk
Noblesse oblige. Józef Czapski i Kongres Wolności Kultury / 169

Elżbieta Skoczek
„Artysta uczy nas patrzeć na zjawiska świata oczyma innymi niż nasze
obojętne oczy”. Józef Czapski, Maria Czapska i… pallotyni / 185

Katarzyna Moskała
Paryski adres Józefa Czapskiego. Józef Czapski i Galerie Lambert / 205

Stanisław Sobolewski
„Musiałem gnać dalej i dalej…” Powrót Józefa Czapskiego / 221

Streszczenia / 237

Summaries / 245

Noty o autorach / 253

Notes about the Authors / 259

Spis ilustracji / 265

Indeks osobowy / 267

Książkę można kupić w Wydawnictwie Instytut Literatury

Miejsce i rok wydania: Kraków 2021

redakcja naukowa: dr hab. Mirosław Supruniuk i mgr Elżbieta Skoczek
Redakcja językowa: Adrian Kyć
Korekta i adiustacja: Katarzyna Płachta, Pracownia Mole
Skład: Estera Sendecka
ISBN 978-83-66765-31-3

O autorze /


Urodziła się w Nowej Dębie. Studiowała w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe z zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej. Autorka od wielu lat zajmuje się twórczością Józefa Czapskiego: przegląda archiwa, odczytuje dzienniki i zbiera informacje o dziełach malarza (projekt: Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego), nagrywa rozmowy z tymi, którzy znali autora "Na nieludzkiej ziemi". Powołała w 2017 roku Festiwal Józefa Czapskiego (jest jego dyrektorem) . Odbyły się już dwie edycje festiwalu (2017 i 2020 rok). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Literatura 2020, 155591/20). Kuratorka wystawy "Józef Czapski en France. Œuvres des collections privées", 2020. - projekt zrealizowany w ramach programu "Kulturalne pomosty", 2020. Kuratorka wystawy "Józef Czapski dzieła z kolekcji prywatnych, Kordegarda, Galeria Narodowego Centrum Kultury, od 28.04.2022 - 6.06.2022. Kuratorka wystawy w nowej Galerii Józefa Czapskiego w Pałacu w Kurozwękach "Józef Czapski. Dzieła z kolekcji Markiza Michaela Popiela de Boisgelin", 2023. Copyright 2016 - 2024 - Ela Skoczek / Materiały umieszczone na stronie są chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie tylko za zgodą autora.

Artykuły powiązane

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją