Francja: Wieczór wspomnień o Józefie Czapskim

Paryż: 3 listopada godz. 18.00 zapraszamy na  Wieczór wspomnień o Marii Czapskiej,  o Józefie Czapskim oraz o księdzu Józefie Sadziku. Przypomnimy także kim byli francuscy przyjaciele Czapskich.

Maria i Józef Czapski byli zaprzyjaźnieni z ks. Sadzikiem. Świadczy o tym skromna wymiana korespondecji, a także wpisy zarówno w dzienniku Czapskiego , jak i Marii Czapskiej.

W kronice domu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego przy 23 rue Surcouf w Paryżu znajdujemy zapis o tym, że 15 lutego 1974 roku w Centre du Dialogue odbyła się druga konferencja Stefana Kisielewskiego na temat „Czy istnieje życie intelektualne w Polsce?”. Przybyło na nią ponad 100 osób, a wśród nich był Józef Czapski i Zygmunt Hertz.  Wielce prawdopodobne jest także to, że Czapski był na odczycie swojego przyjaciela, Zygmunta Mycielskiego „O mojej muzyce na tle muzyki w kraju” w 1975 r.  Józefa Czapskiego widzimy na zdjęciach obok Adeli Żeleńskiej i kard. Jean- Marie Lustigera, a także w innym kadrze obok Joanny Wierusz – Kowalskiej, która pod koniec jego życia odwiedzała go w pokoju na górze i pomagała „znieść starość”.

W 1977  roku Józef Czapski poprowadził spotkanie, w czasie którego swój odczyt wygłosił Adam Michnik pt.”Świeckie prądy a chrześcijanie w obecnej Polsce”. Wśród słuchaczy widzimy na zdjęciach m.in. siostrę Józefa Czapskiego, Marię, a także Adelę i Władysława Żeleńskich, Olgę Scherer, Michaiła Hellera, Michała Lisowskiego, Zygmunta Hertza oraz ks. Józefa Sadzika. Była także obecna sekretarka Jerzego Giedroycia, Maria Łamzaki, która współpracowała ze służbami bezpieczeństwa. Czapskiego widzimy także na zdjęciach z 1977 roku w czasie spotkania autorskiego Ryszarda Krynickiego i Jerzego Krzysztonia.

W księdze gości Centre du Dialogue znajdujemy wpis Józefa Czapskiego z 1979 roku. Obok rysunku kapliczki widnieje taki tekst:

„Wiersza nie napiszę

bo nie potrafię

nawet podziękować

jak się należy

nie potrafię!

Na pamiątkę tylu spotkań i chwil

drogocennych, które

temu Domowi

żywej wiary

i żywego serca

zawdzięczam

Domu, który jest dla nas wszystkich

otwarty

składam na

pamiątkę tę notatkę

opuszczonej

podparyskiej kapliczki,

na którą patrzałem

tego lata prawie

co dzień, wspominając

Wasz Dom Żywy

i żywą Waszą Kaplicę.

Józef Czapski, 1979

W 1979 roku był Czapski na spotkaniu z Miłoszem, a w 1988 roku Czapski wysłuchał odczytu Leszka Kołakowskiego pt. „Diabeł i polityka”.  Po spotkaniu wykonano zdjęcie, na którym obok prelegenta i Czapskiego widzimy księdza Zenona Modzelewskiego, który – po śmierci w 1980 r.  ks. Józefa Sadzika, założyciela Centrum Dialogu-  został jego dyrektorem.

2 lutego 1993 roku bohaterem jednego ze spotkań był Józef Czapski. O zmarłym, 12 stycznia 1993 roku, autorze Na nieludzkiej ziemi mówił ks. prof.  Janusz Pasierb. Jego odczyt „O Józefie Czapskim – człowieku i twórcy” był syntetycznym omówieniem życia i twórczości pisarza i malarza. Jak napisano w kronice: „Wielbiciele jego dzieła wypełnili salę po brzegi”.

——————————————————————

Miejsce: Paryż,  sala Centre du Dialoque, 23 rue Surcouf

3.11. 2017 r. godz. 18

Wiersze ks. Józefa Sadzika zostały wydane w Paryżu w serii Recogito i można je kupić na platformie ARTMANIAC

 

O autorze /


Urodziła się w Nowej Dębie. Studiowała w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe z zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej. Autorka od wielu lat zajmuje się twórczością Józefa Czapskiego: przegląda archiwa, odczytuje dzienniki i zbiera informacje o dziełach malarza (projekt: Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego), nagrywa rozmowy z tymi, którzy znali autora "Na nieludzkiej ziemi". Powołała w 2017 roku Festiwal Józefa Czapskiego (jest jego dyrektorem) . Odbyły się już dwie edycje festiwalu (2017 i 2020 rok). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Literatura 2020, 155591/20). Kuratorka wystawy "Józef Czapski en France. Œuvres des collections privées", 2020. - projekt zrealizowany w ramach programu "Kulturalne pomosty", 2020. Kuratorka wystawy "Józef Czapski dzieła z kolekcji prywatnych, Kordegarda, Galeria Narodowego Centrum Kultury, od 28.04.2022 - 6.06.2022. Kuratorka wystawy w nowej Galerii Józefa Czapskiego w Pałacu w Kurozwękach "Józef Czapski. Dzieła z kolekcji Markiza Michaela Popiela de Boisgelin", 2023. Copyright 2016 - 2024 - Ela Skoczek / Materiały umieszczone na stronie są chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie tylko za zgodą autora.

Artykuły powiązane

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją