Kiedy Józef Czapski rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie?

Joanna Pollakówna i Piotr Kłoczowski w opracowanym wiele lat temu Kalendarium, które jest przedrukowywane od lat w licznych publikacjach,  podają, że pod koniec 1920 roku Józef Czapski zapisuje się na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Sam Czapski w opublikowanych wspomnieniach, zamieszczonych w „Wyrwanych stronach”, pisał:

„Od jesieni 1920 roku, przyjęty do Akademii w Krakowie, wchodzę w świat całkiem nowy, o innym klimacie i innych reakcjach”.

Planszę z tym cytatem zobaczymy w Pawilonie Józefa Czapskiego w Krakowie (ul. Piłsudskiego 12).

Jednak z dokumentów archiwalnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dowiadujemy się, że Czapski  wypełnił formularz rodowy – dokument konieczny do wpisania się na uczelnię, 26 lutego 1921 r.  Studia więc rozpoczął, jak dokładnie opisano w księgach uczelni, w II semestrze roku akademickiego 1920/1921, czyli nie wcześniej niż pod koniec lutego 1921 r.

Józef Czapski wspominał, że pierwszym jego profesorem był Wojciech Weiss. Wspomnienie to może sugerować, że od razu rozpoczął naukę w pracowni Weissa. Nie jest to prawdą, gdyż zapisał się najpierw do tzw. szkoły ogólnej i był w niej aż do 2. roku studiów (do I semestru włącznie). Dopiero od II semestru, 2. roku studiów rozpoczął studia w pracowni prof. Wojciecha Weissa, czyli w 1922 roku.

Przeglądając archiwa ASP w Krakowie, możemy także poznać noty, które uzyskiwał na koniec każdego semestru.

W II semestrze 1920/ 1921 (w szkole ogólnej) Józef Czapski uzyskał dwie noty:  z rysunków i z perspektywy: dostateczny, z rysunków wieczornych: dobry.
W I semestrze roku akademickiego 1921/1922 uczęszczał do szkoły ogólnej rysunku  prof. Władysława Jarockiego, uzyskując z rysunków stopień dobry, z malarstwa – dostateczny.
W II półroczu  roku akademickiego 1921/1922 uczył się właśnie w szkole głównej malarstwa prof. Wojciech Weissa i wtedy z malarstwa i rysunków wieczornych otrzymał oceny bardzo dobry. Odnotowano także w dokumentacji „wzmiankę pochwalną za prace konkursowe roczne”.

Czapski w rozmowie z Piotrem Kłoczowskim mówił:
– „Weiss był moim pierwszym profesorem i nawet dał mi nagrodę za jakiś akt kobiecy na niebieskim tle”.

Czy to właśnie ten wspomniany przez Czapskiego akt kobiecy otrzymał  wzmiankę pochwalną?

W I i II półroczu 1922/1923 nadal uczył się w szkole ogólnej malarstwa w pracowni prof. Weissa i tutaj otrzymał oceny: I – półrocze: z malarstwa i rysunków wieczornych: dobry; II półrocze – bardzo dobry.
Po przyjeździe Pankiewicza z Paryża do Krakowa, jak wspominał Czapski „wszyscyśmy hurmem poszli do Pankiewicza”. Dlatego też w roku akademickim 1923/1924 studiował w szkole głównej malarstwa u prof. Pankiewicza.

Otrzymał w I semestrze następujące oceny: z malarstwa figuralnego – bardzo dobry, z rysunków wieczornych – dobry, zaś w II półroczu – z malarstwa figuralnego: bardzo dobry.

Autor: Elżbieta Skoczek


Na zdjęciu: Montaż wystawy stałej w Pawilonie Józefa Czapskiego w Krakowie, ul. Piłsudskiego 12, kwiecień 2016 r. / fot. Muzeum Narodowe w Krakowie

Tagged with:     , ,

O autorze /


Urodziła się w Nowej Dębie. Studiowała w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe z zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej. Autorka od wielu lat zajmuje się twórczością Józefa Czapskiego: przegląda archiwa, odczytuje dzienniki i zbiera informacje o dziełach malarza (projekt: Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego), nagrywa rozmowy z tymi, którzy znali autora "Na nieludzkiej ziemi". Powołała w 2017 roku Festiwal Józefa Czapskiego (jest jego dyrektorem) . Odbyły się już dwie edycje festiwalu (2017 i 2020 rok). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Literatura 2020, 155591/20). Kuratorka wystawy "Józef Czapski en France. Œuvres des collections privées", 2020. - projekt zrealizowany w ramach programu "Kulturalne pomosty", 2020. Kuratorka wystawy "Józef Czapski dzieła z kolekcji prywatnych, Kordegarda, Galeria Narodowego Centrum Kultury, od 28.04.2022 - 6.06.2022. Kuratorka wystawy w nowej Galerii Józefa Czapskiego w Pałacu w Kurozwękach "Józef Czapski. Dzieła z kolekcji Markiza Michaela Popiela de Boisgelin", 2023. Copyright 2016 - 2024 - Ela Skoczek / Materiały umieszczone na stronie są chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie tylko za zgodą autora.

Artykuły powiązane

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją