Mrożek: „Zrobiono z niego ikonę z syropu”.

W liście do Wojciecha Skalmowskiego z 28 lutego 1998 roku,  Sławomir Mrożek napisał (opisując wcześniej swoje kontakty z Konstantym Jeleńskim):

„Należałoby pomówić nie tylko o tym kręgu, [paryskiej Kultury – przypis E. Skoczek]  lecz i o innych polsko-paryskich. Pisemnie wolę tego nie robić. Nie mogę się jednak powstrzymać, żeby napomknąć o jednej tylko postaci, ale za to va banque, o Józefie Czapskim. Uważam, że zrobiono z niego ikonę z syropu, niepotrzebnie, ale bardzo po polsku. A także dogmat o jego malarskim geniuszu był mi denerwujący. Teraz to już wszystko historia.

Skalmowski zaś przywołując postać malarza napisał  do Mrożka:  „Czapski mi kiedyś napisał: pan jest człowiekiem dnia, a nie nocy (to było przy okazji jakiegoś mojego artykułu, gdzie wytykałem komuś mętność, już nie pamiętam, o kogo szło, może o Norwida). Ty też zawsze byłeś człowiekiem dnia…

Portret Sławomira Mrożka, Józef Czapski. (fot. Adam Golec)

Portret Sławomira Mrożka, Józef Czapski. (fot. Adam Golec). Obraz w kolekcji Instytutu Literackiego (http://www.kulturaparyska.com)

(Mrożek – Skalmowski „Listy 1970- 2003”, Wydawnictwo Literackie,  2011, ISBN 978-83-08-03982-3, s. 733, 571).

Tagged with:     ,

O autorze /


Urodziła się w Nowej Dębie. Studiowała w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe z zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej. Autorka od wielu lat zajmuje się twórczością Józefa Czapskiego: przegląda archiwa, odczytuje dzienniki i zbiera informacje o dziełach malarza (projekt: Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego), nagrywa rozmowy z tymi, którzy znali autora "Na nieludzkiej ziemi". Powołała w 2017 roku Festiwal Józefa Czapskiego (jest jego dyrektorem) . Odbyły się już dwie edycje festiwalu (2017 i 2020 rok). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Literatura 2020, 155591/20). Kuratorka wystawy "Józef Czapski en France. Œuvres des collections privées", 2020. - projekt zrealizowany w ramach programu "Kulturalne pomosty", 2020. Kuratorka wystawy "Józef Czapski dzieła z kolekcji prywatnych, Kordegarda, Galeria Narodowego Centrum Kultury, od 28.04.2022 - 6.06.2022. Kuratorka wystawy w nowej Galerii Józefa Czapskiego w Pałacu w Kurozwękach "Józef Czapski. Dzieła z kolekcji Markiza Michaela Popiela de Boisgelin", 2023. Copyright 2023 - Ela Skoczek / Materiały umieszczone na stronie są chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie tylko za zgodą autora.

Artykuły powiązane

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją