Nagranie spotkania o Gombrowiczu i Czapskim – 5.11.2017 r.

W ramach Festiwalu Józefa Czapskiego zorganizowanego przez Fundację SUSEIA (z Krakowa) odbyło się w Polsce, Rosji i Francji w dniach od 5.10-7.11.2017 roku  kilkanaście wystaw oraz spotkań poświęconych Józefowi Czapskiemu.

Muzeum Gombrowicza we Wsoli 5.11.2017 r. przygotowało spotkanie poświęcone relacjom Czapskiego z Gombrowiczem. Mirosław Baka przeczytał listy, a dr hab. Krzysztof Ćwikliński w rozmowie z Anną Spólną opowiadał o tym, czym była dla autora Ferdydurke obecność na łamach Kultury paryskiej oraz o tym, jaką rolę odegrał Czapski w pojawieniu się twórczości autora Kosmosu na rynku francuskim.

Dzięki uprzejmości Rity Gombrowicz oraz Muzeum Narodowego w Krakowie możliwe było posłuchanie listów. W odczytaniu rękopisów listów Czapskiego do Gombrowicza pomógł Janusz Nowak z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, który na co dzień jest kustoszem i opiekuje się archwium Józefa Czapskiego i jego siostry Marii.

Na pierwszym piętrze Muzeum Gombrowicza odbył się wernisaż dzieł Czapskiego udostepnionych przez Muzeum Literatury z Warszawy. Można było zobaczyć wystawie czasowej (od 30.10 – 14.11. 2017 roku) dzieła, które na co dzień nie są eksponowane. Rysunki:  „W kawiarni”, „W teatrze”, „Postać kobieca na ławce w zieleni”,  „Józef Czapski” oraz obraz olejny z 1981 roku „Mężczyzna”.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 osób.  Spotkanie, zostało zarejestrowane . Zapraszamy do oglądania. Na zdjęciu: Mirosław Baka, fot. Ewa Barbara Witkowska.

O autorze /


Urodziła się w Nowej Dębie. Studiowała w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe z zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej. Autorka od wielu lat zajmuje się twórczością Józefa Czapskiego: przegląda archiwa, odczytuje dzienniki i zbiera informacje o dziełach malarza (projekt: Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego), nagrywa rozmowy z tymi, którzy znali autora "Na nieludzkiej ziemi". Powołała w 2017 roku Festiwal Józefa Czapskiego (jest jego dyrektorem) . Odbyły się już dwie edycje festiwalu (2017 i 2020 rok). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Literatura 2020, 155591/20). Kuratorka wystawy "Józef Czapski en France. Œuvres des collections privées", 2020. - projekt zrealizowany w ramach programu "Kulturalne pomosty", 2020. Kuratorka wystawy "Józef Czapski dzieła z kolekcji prywatnych, Kordegarda, Galeria Narodowego Centrum Kultury, od 28.04.2022 - 6.06.2022. Kuratorka wystawy w nowej Galerii Józefa Czapskiego w Pałacu w Kurozwękach "Józef Czapski. Dzieła z kolekcji Markiza Michaela Popiela de Boisgelin", 2023. Copyright 2016 - 2024 - Ela Skoczek / Materiały umieszczone na stronie są chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie tylko za zgodą autora.

Artykuły powiązane

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją