Papież Jan Paweł II w dziennikach Czapskiego

„Polska jest inna od kiedy On tu jest” – to fragment wklejonego do dziennika listu  z 1979 roku. Czapski otrzymał go z Warszawy. Relacje „na gorąco”z pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II  trafiały do rąk malarza, który w skromnym pokoju czekał na wieści z Polski.

Od 1978 roku, od dnia kiedy Karol Wojtyła został papieżem, „naszym papieżem”  – jak pisał w liście Czapski, wklejał artykuły z prasy francuskiej, angielskiej, wklejał ważne świadectwa listy, notował to, co mówili o papieżu inni.

Papież Jan Paweł II obecny w dziennikach na tak wielu stronach. Papież – nadzieja, że Polak na Watykanie , to nie tylko przywódca Kościoła, ale także ktoś, kto może zmienić sytuację w krajach opanowanych przez władzę komunistyczną.

Czy Czapski spotkał Karola Wojtyłę w lipcu 1977, kiedy ten odwiedził Pallotynów  w powstałym Centrum Dialogu?  O papieżu na pewno Czapskiemu opowiadali sami Pallotyni, w tym ks. Sadzik, który spotkał się w Rzymie z papieżem.

Echa pielgrzymki do Polski w 1979 roku posłużyły Czapskiemu do napisania tekstu do Kultury. Maszynopis wkleił do dziennika.

maszynopis tekstu fragmaent

Maszynopis artykułu wklejony do dziennika z 1979 roku. fot. Ela Skoczek

Całość tekstu dostępna  po kliknięciu „Do kraju tego”, Kultura 1979

 

Wklejony artykuł po francusku w dzienniku Józefa Czapskiego

 

O autorze /


Urodziła się w Nowej Dębie. Studiowała w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe z zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej. Autorka od wielu lat zajmuje się twórczością Józefa Czapskiego: przegląda archiwa, odczytuje dzienniki i zbiera informacje o dziełach malarza (projekt: Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego), nagrywa rozmowy z tymi, którzy znali autora "Na nieludzkiej ziemi". Powołała w 2017 roku Festiwal Józefa Czapskiego (jest jego dyrektorem) . Odbyły się już dwie edycje festiwalu (2017 i 2020 rok). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Literatura 2020, 155591/20). Kuratorka wystawy "Józef Czapski en France. Œuvres des collections privées", 2020. - projekt zrealizowany w ramach programu "Kulturalne pomosty", 2020. Kuratorka wystawy "Józef Czapski dzieła z kolekcji prywatnych, Kordegarda, Galeria Narodowego Centrum Kultury, od 28.04.2022 - 6.06.2022. Kuratorka wystawy w nowej Galerii Józefa Czapskiego w Pałacu w Kurozwękach "Józef Czapski. Dzieła z kolekcji Markiza Michaela Popiela de Boisgelin", 2023. Copyright 2016 - 2024 - Ela Skoczek / Materiały umieszczone na stronie są chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie tylko za zgodą autora.

Artykuły powiązane

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją