Cztery dekady działalności paryskiego Centrum Dialogu (1973-2015)

Józef Czapski i Pallotyni w Paryżu

Pallotyńskie Wydawnictwo Apostolicum przygotowało książkę, w której odnajdujemy historię paryskiego Centrum Dialogu w Paryżu. Trafiamy tu na ślady związane z Józefem Czapskim.

W kronice domu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego przy 25 rue Surcouf w Paryżu znajdujemy zapis o tym, że 15 lutego 1974 roku w Centre du Dialogue odbyła się druga konferencja Stefana Kisielewskiego na temat „Czy istnieje życie intelektualne w Polsce?”. Przybyło na nią ponad 100 osób, a wśród nich był Józef Czapski i Zygmunt Hertz.  Wielce prawdopodobne jest także to, że Czapski był na odczycie swojego przyjaciela, Zygmunta Mycielskiego „O mojej muzyce na tle muzyki w kraju” w 1975 r.  Józefa Czapskiego widzimy na zdjęciach obok Adeli Żeleńskiej i kard. Jean- Marie Lustigera, a także w innym kadrze obok Joanny Wierusz – Kowalskiej, która pod koniec jego życia odwiedzała go w pokoju na górze i pomagała „znieść starość”.

W 1977  roku Józef Czapski poprowadził spotkanie, w czasie którego swój odczyt wygłosił Adam Michnik pt.”Świeckie prądy a chrześcijanie w obecnej Polsce”. Wśród słuchaczy widzimy na zdjęciach m.in. siostrę Józefa Czapskiego, Marię, a także Adelę i Władysława Żeleńskich, Olgę Scherer, Michaiła Hellera, Michała Lisowskiego, Zygmunta Hertza oraz ks. Józefa Sadzika. Była także obecna sekretarka Jerzego Giedroycia, Maria Łamzaki, która współpracowała ze służbami bezpieczeństwa. Czapskiego widzimy także na zdjęciach z 1977 roku w czasie spotkania autorskiego Ryszarda Krynickiego i Jerzego Krzysztonia.

W księdze gości Centre du Dialogue znajdujemy wpis Józefa Czapskiego z 1979 roku. Obok rysunku kapliczki widnieje taki tekst:

„Wiersza nie napiszę

bo nie potrafię

nawet podziękować

jak się należy

nie potrafię!

Na pamiątkę tylu spotkań i chwil

drogocennych, które

temu Domowi

żywej wiary

i żywego serca

zawdzięczam

Domu, który jest dla nas wszystkich

otwarty

składam na

pamiątkę tę notatkę

opuszczonej

podparyskiej kapliczki,

na którą patrzałem

tego lata prawie

co dzień, wspominając

Wasz Dom Żywy

i żywą Waszą Kaplicę.

Józef Czapski, 1979

W 1979 roku był Czapski na spotkaniu z Miłoszem, a w 1988 roku Czapski wysłuchał odczytu Leszka Kołakowskiego pt. „Diabeł i polityka”.  Po spotkaniu wykonano zdjęcie, na którym obok prelegenta i Czapskiego widzimy księdza Zenona Modzelewskiego, który po śmierci  założyciela Centrum Dialogu ks. Józefa Sadzika (1980), został jego dyrektorem.

2 lutego 1993 roku bohaterem jednego ze spotkań był Józef Czapski. O zmarłym, 12 stycznia 1993 roku, autorze Na nieludzkiej ziemi mówił ks. prof.  Janusz Pasierb. Jego odczyt „O Józefie Czapskim – człowieku i twórcy” był syntetycznym omówieniem życia i twórczości pisarza i malarza. Jak napisano w kronice: „Wielbiciele jego dzieła wypełnili salę po brzegi”.


HOMO HOMINI RES SACRA
Cztery dekady działalności paryskiego Centrum Dialogu (1973-2015)

Ksiązka przygotowana pod redakcją ks. Aleksandra Pietrzyka SAC
Redaktor wydawniczy / koncepcja graficzna: ks. Grzegorz Radzikowski SAC
Redakcja tekstów / korekta: Paweł Borkowski, ks. Piotr Karp SAC, s. Iwona Meger SAC
Projekt okładki i opracowanie zdjęć: Bogdan Żukowski
Wydano staraniem: Regii Miłosierdzia Bożego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego we Francji
Format: 210×210 mm
Ilość stron: 504
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7031-965-6

O autorze /


Avatar

Autorka od wielu lat zajmuje się twórczością Józefa Czapskiego: przegląda archiwa, odczytuje dzienniki i zbiera informacje o dziełach malarza (projekt: Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego), nagrywa rozmowy z tymi, którzy znali autora "Na nieludzkiej ziemi". Powołała w 2017 roku Festiwal Józefa Czapskiego (jest jego dyrektorem) . Odbyły się już dwie edycje festiwalu. Przygotowuje książkę o Czapskim i jego siostrze Marii. www.czapskifestival.pl Copyright 2021 - Ela Skoczek / Materiały umieszczone na stronie są chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie tylko za zgodą autora.

Artykuły powiązane

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją