Dorota Sieroń-Galusek: Moment osobisty. Stempowski, Czapski, Miłosz

Dorota Sieroń - Galusek Moment osobisty Józef Czapski

Autorka książki, Dorota Sieroń-Galusek wybrała trzy postacie:  Jerzego Stempowskiego, Józefa Czapskiego i Czesława Miłosza nie tylko dlatego, że ich drogi życiowe spotkały się i w pewnym czasie działali  wspólnie, współtworząc emigracyjny krąg „Kultury”. Są to, według niej, osoby ukształtowane wedle pewnych wzorców i przez całe życie kroczące konsekwentnie drogą myślenia osobnego.  Autorka śledzi kluczowe momenty i składowe tego procesu – zarówno te będące rezultatem oddziaływania otoczenia: rodziny, szkoły, kręgu przyjaciół, jak i dokonywane na własny rachunek wybory. Przede wszystkim ważne jest świadome i dobrowolne dążenie do doskonalenia się.

„Moment osobisty” – sformułowanie to znajdujemy w tekście Józefa Czapskiego pt. Tło polskie i paryskie. Odnosi  go  Czapski do więzi, która istnieje pomiędzy ludźmi, którzy darzą się przyjaźnią i budują swoje relacje na wzajemnym absolutnym zaufaniu i  wspólnej wszystkim i wszystko inne dominującej pasji.  Pisząc te słowa, miał na myśli grupę kapistów  i ich pasję do malarstwa. Ta więź, pomimo różnicy zdań, utarczek, a nawet kłótni pozwalała uwierzyć Czapskiemu w to, że jest potrzebny i niezbędny grupie.

W życiorysie Czapskiego autorka śledzi te momenty, które pozwalały na ukształtowanie osoby malarza i pisarza. Dotyka związków, które wywarły na niego znaczący wpływ – zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym.

Podążając za autorką i obserwując to, co wydarzyło się w życiu tych trzech osób: Stempowskiego, Miłosza i Czapskiego zauważyć można, że ich wspólne momenty osobiste, dla każdego z nich były cenne. Znajdowali oni w tych spotkaniach, korespondencji  drogowskazy; odnajdywali pasje, dotykali nowych tematów oraz dzieł. Wpływali na siebie nawzajem, co pokazuje ich twórczość i przemyślenia zawarte zarówno w dokumentach osobistych (dziennikach, korespondencji, esejach), jak też w myśleniu o świecie.


Katowice,  2013
ISBN:  978-83-226-2179-0
WYDAWCA:  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
LICZBA STRON:  312
WYMIARY: 246 mm × 171 mm × 28 mm
OPRAWA: twarda, tasiemka, szyta


Recenzje książki ukazały się także w czasopismach:

„Nowe Książki” nr 6/2014, s. 28;

„Przegląd Polityczny” 2014, nr 125, s. 204.

 

Tagged with:    

O autorze /


Avatar

Copyright 2021 - Ela Skoczek / Materiały umieszczone na stronie są chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie tylko za zgodą autora. Autorka wszystkich tekstów na tej stronie. Od lat zajmuje się twórczością Józefa Czapskiego: przegląda archiwa, odczytuje dzienniki i zbiera informacje o dziełach malarza (projekt: Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego), nagrywa rozmowy z tymi, którzy znali autora "Na nieludzkiej ziemi". Powołała w 2017 roku Festiwal Józefa Czapskiego (jest jego dyrektorem) . W roku akademickim 2017/2018 prowadziła zajęcia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji (Uniwersytet Śląski) . Przygotowuje książkę o Czapskim i jego siostrze Marii.

Artykuły powiązane

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją

Wspieraj FUNDACJĘ SUSEIA, wydawcę strony o Józefie Czapskim

W tytule przelewu wpisz: Darowizna na cele statutowe.
nr konta FUNDACJI SUSEIA w MBANK: 
95 1140 2004 0000 3102 7696 9203