Wędrówka po Petersburgu szlakiem Czapskiego

Nie jest oznaczony w Petersburgu szlak Józefa Czapskiego, to oczywiste. Dzięki wsparciu Instytutu Polskiego w Petersburgu oraz możliwości uczestniczenia w grancie związanym z projektem prowadzonym przez Piotra Mitznera (W poszukiwaniu misji emigracji. Polsko-rosyjskie kontakty literackie 1919-1989) Tatiana Kosinowa opisała szczegółowo miejsca, w których bywał malarz. Czapski mieszkał (z przerwami) w Petersburgu w latach 1912-1919. To miasto ma związki z jego rodziną, krewnymi, przyjaciółmi i znajomymi, którzy znacząco wpłynęli na jego życie. To miasto, w którym spotkał się ze Stasową poszukując zaginionych żołnierzy.

Tatiana Kosinowa w byłej stolicy Imperium Rosyjskiego opisała 25 miejsc, które opowiadają historię autora Oka.

 1. Ambasada Austrii
 2. Prospekt Rimskiego-Korsakowa 37. Dom Emeryka Hutten – Czapskiego
 3. Plac Dekabrystów 1. Departament Heroldii
 4. Nabierieżnaja Fontanki 40, XII Gimnazjum oraz Nabierieżnaja Fontanki 40/ Prospekt Newski 68
 5. Ulica Rubinsteina 36. Dom Bibikowa
 6. Ulica Sadowa 25. Kaplica Maltańska
 7. Carskie Sioło (dzisiejsze miasteczko Puszkin) – adres z księgi adresowej z roku 1917: Carskie Sioło, Zaułek Bezimienny, dom 7.
 8. Ulica Bolszaja Morskaja 6
 9. Nabierieżnaja Rzeki Fontanki 6. Imperatorska Szkoła Prawnicza
 10. Zaułek Ozierny 12. Budynek Meyendorffa
 11. Uniwersyteckie Nabrzeże Wasiljewskiego Ostrowa 7/9. Imperatorski Uniwersytet Piotrogrodzki
 12. Ulica Sadowa, 26. Korpus Paziów
 13. Zaułek Stolarny, 11/9. Budynek Kleibera
 14. Ulica Galerna, 58-60. Willa Bobrinskich
 15. Ulica Bolszaja Morskaja 52. Budynek Aleksandra Aleksandrowicza Połowcewa.
 16. Prospekt Moskiewski 18. Stołówka polska
 17. Plac Dworcowy 6. Georgij Cziczerin
 18. Prospekt Zabałkański 4-6. Heluta Wędziagolska
 19. Ulica Striemiannaja 16. Rodzina Dymszów
 20. Ulica Italiańska 5. Henryk Przewłocki
 21. Ulica Mochowaja 27-29. Komisja Likwidacyjna do spraw Królestwa Polskiego
 22. Ulica Żukowskiego 47. Iwan Fiodorowicz Manasewicz-Manujłow.
 23. Przejazd Smolny 1. Komitet Wykonawczy Związku Komun Obwodu Północnego. Jelena Stasowa.
 24. Ulica Czajkowskiego 83. Triumwirat przy Siergiejewskiej
 25. Plac Dekabrystów. Łuk przy ul. Galernej. Dorożkarz i koń

Tatiana Kosionowa przejrzała m.in. Rosyjskie Historyczne Archiwum Państwowe.

Ciekawostką jest to, że Jerzy Czapski (ojciec Józefa) wszczął procedury do Departamentu Heroldii Senatu Rządzącego związane z „podniesieniem do godności hrabiowskiej” oraz o „wniesieniem do piątej księgi szlacheckiej Guberni Mińskiej” tylko dla swoich dwóch synów: Józefa i młodszego Stanisława. Siostry nie dostąpiły tego zaszczytu, dlatego też żadna z pięciu córek  Jerzego Czapskiego nie miała poświadczonego tytułu hrabiowskiego oraz szlachectwa.

Senat uznał tytuł hrabiowski Józefa Czapskiego 22 kwietnia 1898 roku. Po 1917 roku  nigdy nie używał pełnego imienia, czyli  – jak figuruje to w archiwach rosyjskich: Józef Emeryk Ignacy Antoni Franciszek de Paula Maria, syn Jerzego Hutten – Czapski, herbu Leliwa. 

(źródło: Tatina Kosinowa, Spacerownik po Petersburgu śladami Józefa Czapskiego w: KONTEKSTY nr 3 (322). 2018. 

Tagged with:     , ,

O autorze /


Urodziła się w Nowej Dębie. Studiowała w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe z zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej. Autorka od wielu lat zajmuje się twórczością Józefa Czapskiego: przegląda archiwa, odczytuje dzienniki i zbiera informacje o dziełach malarza (projekt: Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego), nagrywa rozmowy z tymi, którzy znali autora "Na nieludzkiej ziemi". Powołała w 2017 roku Festiwal Józefa Czapskiego (jest jego dyrektorem) . Odbyły się już dwie edycje festiwalu (2017 i 2020 rok). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Literatura 2020, 155591/20). Kuratorka wystawy "Józef Czapski en France. Œuvres des collections privées", 2020. - projekt zrealizowany w ramach programu "Kulturalne pomosty", 2020. Kuratorka wystawy "Józef Czapski dzieła z kolekcji prywatnych, Kordegarda, Galeria Narodowego Centrum Kultury, od 28.04.2022 - 6.06.2022. Kuratorka wystawy w nowej Galerii Józefa Czapskiego w Pałacu w Kurozwękach "Józef Czapski. Dzieła z kolekcji Markiza Michaela Popiela de Boisgelin", 2023. Copyright 2016 - 2024 - Ela Skoczek / Materiały umieszczone na stronie są chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie tylko za zgodą autora.

Artykuły powiązane

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją